Implementace ERP systému a další služby 

Implementace

Implementační práce provádíme na základě předem provedené a odsouhlasené analýzy s využitím osvědčené implementační metodologie AIP 3.0.

Školení

Poskytujeme odborná školení našim zákazníkům a uživatelům SAP Business One s cílem předat naše know-how do rukou klíčových uživatelů.

Podpora

Naší silnou stránkou je podpora zákazníků jak z oblasti užití softwaru SAP Business One, dodaných customizací a integračních technologií. Dle reakcí uživatelů SAP Business One máme nejlepší servis mezi partnery SAP. Děkujeme.

Integrace

Naši konzultanti patří mezi špičkové odborníky v oblasti integrací použitím standartních nástrojů SAP Business One, ale také s využitím vlastního vývoje.

Vývoj na zakázku

Disponujeme vyškoleným vývojovým a analytickým týmem, který je schopen realizovat nestandartní uživatelská zadání.

Customizace

Jsme připraveni optimalizovat veškeré pracovní procesy v SAP Business One s využitím customizačního nástroje B1UP.

Podpora digitalizace

SAP Business One je digitální platforma, která umožňuje integraci s fyzickými zařízeními,  spotřebiči, stroji a výrobními linkami. Řízením dat z těchto systémů umožňuje tyto stroje ovládat a řídit.

Microsoft 365

Spolupracujeme při dodávkách produktů Microsoft 365. K těmto produktům poskytujeme služby, analýzy a podporu.

KONTAKT


Chtěli byste vědět víc nebo s něčím pomoci? Rádi byste se s námi setkali? 

Spojte se s námi.

© 2023 ABIA CZ services s.r.o.