Category Archives for "Články"

Digitální transformace se SAP Business One

Nové video digitální transformace se SAP Business One

Nové video digitální transformace se SAP Business One

Připravili jsme pro Vás nové video na téma možnosti digitální transformace firmy s podnikovým informačním systémem SAP Business One. Video je doplněno českými titulky.

Zajímá Vás, na čem je postaveno digitální podnikání? Nebo jak můžete vylepšit své obchodní modely, jak minimalizovat firemní investice do informačních technologií nebo jaké jsou možnosti cloudového řešení? To vše se dozvíte ve videu zde.

Digitální transformace se SAP Business One

Podívejte se i na další videa z dílny ABIA CZ. Máme pro Vás vzdělávací videa o SAP Business One i případové studie. Všechna videa naleznete tady.


Chcete se o ERP systému SAP Business One dozvědět více?


Zajímají Vás možnosti digitální transformace přímo pro Vaši firmu? Sjednejte si nezávaznou konzultaci s ředitelem ABIA CZ. Schůzka je zcela zdarma.


Zajímají Vás novinky ze světa podnikových informačních systémů a ABIA CZ? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí. Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Johanka Šimková, 8.3.2021

Virtuální realita a virtuální brýle

Co je digitalizace firmy a vysvětlení základních pojmů

Co je digitalizace firmy a vysvětlení základních pojmů

S příchodem pandemie COVID 19 se roztrhl pytel s pojmy jako je digitalizace firmy, digitální transformace, cloud, umělá inteligence nebo Big data. Pro běžného smrtelníka není jednoduché se v těchto pojmech zorientovat. Abychom Vám ušetřili čas (a nervy), sepsali jsme pro Vás ty nejdůležitější pojmy z digitálního prostředí. Díky nim zvládnete držet krok i při konverzaci na toto složité téma.

Digitalizace firem

Digitalizace firmy

Když se řekne digitalizace firmy, většina lidí si představí přenesení informací z papírové do digitální podoby nebo vyhledávání informací na internetu namísto v tištěných materiálech. To je naprosto správně, ale jedná se pouze o pomyslnou špičku ledovce. Digitalizace v sobě skrývá mnohem více. Její podstatou je zefektivnění práce. To znamená zavést ve firmě nové moderní technologie a zautomatizovat firemní procesy. Technologie pak budou vykonávat rutinní práce za zaměstnance i podnikatele, čímž jim ušetří čas a dají prostor věnovat se naplno klíčovým činnostem podporujícím růst a úspěch jejich firmy.

Pokud chcete využít plný potenciál digitalizace, nekončete u elektronických e-mailů, skenování faktur, uchovávání dat v elektronické podobě nebo online komunikace. Začněte využívat benefity technologií jako je cloud, umělá inteligence nebo IoT.

Digitální transformace

Téměř totožný význam jako digitalizace firmy má slovní spojení digitální transformace, která značí přeměnu firmy na digitální firmu. To znamená, že dojde k digitalizaci veškerých vnitropodnikových procesů a ve firmě jsou naplno využívány moderní technologie jako je cloud, umělá inteligence nebo IoT. Digitální transformace si také klade za cíl ulehčení práce všem zainteresovaným osobám – zaměstnavateli, zaměstnancům i současným či potenciálním zákazníkům. To postupně vede i ke změnám zažitého chování zmíněných aktérů. Digitální transformace se provádí skrz implementaci podnikového informačního systému ve firmě. Pro malé a střední podniky je celosvětově nejoblíbenějším řešením systém SAP Business One, pro velké podniky je vhodnější "velký" SAP.

Digitální firma a digitální pracovní prostředí

Digitální firma je označení pro firmu, která maximálně digitalizovala svá zařízení, technologie a vnitropodnikové procesy. V extrému se dá říct, že firma pracuje pouze v digitálním prostředí s informacemi výhradně v digitální podobě.

Digitální pracovní prostředí znamená, že pracovníci mají možnost a plnou podporu využívat ke svému pracovnímu výkonu moderní technologie, digitální zařízení a aplikace. Podle nejnovějších výzkumů zvyšuje digitální pracovní prostředí spokojenost pracovníků a také umožňuje flexibilnější řízení firmy.

Cloud, cloudové prostředí a cloudové úložiště

Je důležité si uvědomit, že cloud nepředstavuje pro uživatele žádný hmotný objekt. Jedná se o síť serverů rozmístěných po celém světě. Lidé si cloudy pronajímají jako internetovou službu, přes kterou pak mohou během mrknutí oka sdílet informace nebo soubory s někým, kdo sedí ve vedlejší kanceláři nebo je na druhé straně zeměkoule. Mezi hlavní výhody cloudového řešení patří relativně nízké náklady, dostupnost dat, pružnost míry využití cloudového úložiště (možnost téměř libovolného navyšování výkonu systému) a vysoká bezpečnost. K využívání cloudu je potřeba připojení k internetu a zařízení, ze kterého se ke cloudu připojíte (např. počítač nebo smartphone). 

Umělá inteligence a chatbot

Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI) představuje stroje a systémy, které jsou naprogramovány tak, aby činily rozhodnutí podobná těm lidským. AI umí velmi rychle zpracovat a vyhodnotit velké množství dat. Navíc, tyto naprogramované systémy mají schopnost si pamatovat a vyhodnocovat své předchozí úkony, na základě kterých jsou časem schopné upravit své chování a rozhodování. Dalo by se říct, že se stejně jako člověk učí z vlastních zkušeností.

Umělá inteligence se využívá především pro různé analýzy, predikce chování (potenciálních) zákazníků a očekávaného vývoje trhu nebo pro optimalizaci nabídky a cen. Stejně jako samotná digitalizace má umělá inteligence za cíl ulehčit lidem práci a vykonávat za ně každodenní rutinní činnosti. Umělá inteligence má velké využití ve všech oborech od podnikání, marketingu a komunikace, přes elektroniku, školství, zdravotnictví, fotografování, cestování až po dopravu nebo bezpečnost. Bezespornou výhodou AI je i její cenová dostupnost a neomezená výpočetní náročnost. Kvůli vysokým požadavkům na výpočetní náročnost se doporučuje využívat AI ve firmách v kombinaci s cloudovým úložištěm.

Umělá inteligence

Umělá inteligence

Asi nejznámějším příkladem využití umělé inteligence (pomineme-li sociální sítě a nadnárodní obchodní řetězce) je chatbot. Nejčastěji se s ním lze setkat na e-shopech nebo firemních webových stránkách, kde namísto reálné osoby komunikuje formou chatu s návštěvníky webu. Chatbot má nastaveno automatické chování na standardní situace. Díky tomu umí odpovídat návštěvníkům webu na jejich dotazy v chatu a když si neví rady, zavolá si na pomoc reálného člověka. Chatbot takto ulehčuje zaměstnancům práci, neboť pracovníci nemusí opakovaně odepisovat na stejné dotazy nebo rozesílat hromadné e-maily či potvrzení. Díky chatbotu navíc lidé dostanou odpověď na svůj dotaz okamžitě, a to v jakoukoliv denní hodinu, což zajišťuje maximální servisní podporu a péči o klienty.

IoT

Pod pojmem IoT (Internet of Things, Internet věcí) si lze představit zařízení, která lze připojit k internetu skrz wi-fi nebo mobilní síť. Připojení je možné u zařízení, která v sobě mají zakomponované senzory, snímače, software, elektroniku a podobné moderní technologie. Tyto komponenty umožňují zařízením propojení s aplikací "někde" v cloudu. Smyslem však není samotný sběr dat, ale jejich vyhodnocení a následné využití získaných informací.

Mezi nejběžnější zařízení s technologií IoT patří bezesporu auta, chytré telefony, chytré hodinky, domácí spotřebiče jako smartTV, robotické vysavače, pokročilé kuchyňské roboty nebo třeba vybavení v továrnách. IoT má využití také ve zdravotnictví, sportu, v zemědělství, dopravě nebo u záchranných složek.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 - někdy také nazýván 4. průmyslová revoluce nebo digitální revoluce - představuje digitální budoucnost, kdy budou digitalizovány veškeré procesy ve všech firmách, což povede i ke změnám na trhu a chování jeho aktérů. Lide budou pracovat méně a manuální práce budou automatizovány, neboť je budou vykonávat roboti.

Big data

Big data jsou data, která pochází z čekoholiv, co jsou lidé schopni digitálně monitorovat. Nejčastěji se jedná o data z počítačů, mobilů, satelitů, IoT, kamer, výrobních strojů nebo sociálních sítí. Říká se jim „velká“ (big) data kvůli jejich velkému objemu, rozmanitosti a složitosti povahy. Samotná data výhodu nepřináší, je důležité umět s nimi pracovat. To znamená analyzovat je, porozumět jim a umět získané poznatky efektivně využít. Pro analýzy Big dat se nejčastěji využívá umělá inteligence, strojové učení nebo moderní databázové technologie. Výsledky analýz mohou pomoci k poznání, pochopení a predikci chování zákazníků, k budování obchodních modelů, k predikci poptávky, k efektivnějšímu nastavení fungování firmy nebo k vytváření nabídek na míru. Tohle všechno může vést k lepším manažerským rozhodnutím, k efektivnějšímu nastavení vnitropodnikových procesů, vyšší konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření zákaznicky orientované nabídky produktů či služeb.

ERP systém

Pokud chce firma digitalizovat své procesy, nechá si implementovat nějaký ERP systém (Enterprise Resource Planning system - systém na plánování podnikových zdrojů). Jedná se o podnikový informační systém, který pak pomocí počítače integruje, monitoruje a vyhodnocuje všechny firemní činnosti od plánování a zásob, přes nákup a prodej, výrobu, až po marketing, finance a personalistiku. ERP systém tak umožňuje účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje a především slouží jako digitální páteř celého podniku . Implementace ERP vede k ulehčení práce zaměstnavatelů i zaměstnanců a také k vyšší efektivitě a produktivitě podniku. Pokud řídíte malý nebo střední podnik, doporučujeme Vám vyzkoušet osvědčený ERP systém SAP Business One, který má na celém světě více než jeden milion uživatelů.


Rozšířená a virtuální realita

Rozšířená realita (Augmented Reality – AR) je označení pro moderní technologii, která doplňuje reálný svět kolem nás o virtuální digitální prvky, se kterými je dokonce možné i manipulovat. Tyto digitální prvky lze v reálném světě spatřit skrz počítačem generovaný text, obrázky nebo videa. AR najde využití ve firmách a marketingu, školství, dopravě, zdravotnictví nebo pro zábavu ve smartphonech či tabletech. Nejznámějším příkladem jsou zvláštní efekty v aplikacích Instagram nebo Messenger, které doplňují naši fotku nebo video o další grafické prvky (např. zvířecí nos, ohnivé oči, vyhlazená pokožka) a to na základě mimiky (otevření a zavření očí, usmátí se,..). Co se her týče, celosvětovým hitem se u mládeže stala hra Pokémon GO, kdy hráči „loví“ Pokémony rozmístěné v reálném světě kolem nich, ale které vidí jen přes svůj smartphone.

V podnikatelském prostředí funguje rozšířená realita jako originální způsob firemní prezentace a komunikace, což může být pro podnik skvělou konkurenční výhodou. Dá se ale očekávat, že se AR brzy stane u firem spíše nutným standardem než konkurenční výhodou.

Hlavní rozdíl mezi virtuální realitou (Virtual Reality - VR) a rozšířenou realitou je v tom, že VR vytváří úplně nové digitální prostředí. Jedná se tedy o zcela jiné prostředí, než ve kterém se daný člověk nachází. Aby se člověk v tomto prostředí ocitl, musí si nasadit tzv. virtuální brýle. Tyto brýle ho nikam neteleportují, ale člověk kolem sebe skrz brýle uvidí zcela jiné prostředí. Může se tak prodírat džunglí v Brazílii, vyřešit kriminální případ v Bankoku nebo vylézt na nejvyšší horu světa. Díky těmto možnostem je virtuální realita oblíbená především pro herní zábavu.

Virtuální realita a virtuální brýle

Virtuální realita a virtuální brýle

Věříme, že jsme Vám pomohli vysvětlit ty nejzásadnější pojmy z digitálního světa. Kdybyste potřebovali pomoct s digitalizací Vašich podnikových procesů nebo jste měli nějaké dotazy k tomu tématu, spojte se s námi. Nabízíme Vám nezávaznou konzultaci, která je zcela zdarma.

Zjistěte si možnosti digitální transformace přímo pro Vaši firmu. Jděte úspěchu svojí firmy naproti. Sjednejte si nezávaznou konzultaci s ředitelem ABIA CZ. Tato schůzka je zcela zdarma.


Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí. Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Johanka Šimková, 1.2.2021

MPL Trading

Největší uživatel SAP Business One v ČR přešel k ABIA CZ

Největší uživatel SAP Business One přešel k ABIA CZ

Od 1.1.2021 jsme po několika měsících příprav převzali servisní podporu největšího uživatele SAP Business One v České republice – firmu MPL TRADING, spol. s r.o.

Tato firma používá SAP Business One již více jak 12 let. Efektivní provoz systémů ale dlouhodobě komplikovaly problémy, které původní servisní partner nedokázal vyřešit. Uživatelé si stěžovali na neuspokojivé odezvy systému, časté výpadky, pomalý tisk a podobně.

Firma MPL TRADING měla s ABIA CZ dobrou zkušenost již z dřívějška, neboť jsme se před cca 12-ti lety podíleli na implementaci tohoto systému. V roce 2020 se na nás obrátilo vedení MPL TRADING, zda bychom dokázali zlepšit podporu SAP Business One.

Byla to pro nás velká výzva. Do roku 2020 byl systém provozován v datovém centru v Bratislavě, SAP Business One byl již ve verzi HANA, ale na starší databázové platformě. Navrhli jsme několik zásadních změn. Především migraci celého systému do cloudového centra v Praze u našeho ověřeného poskytovatele Cloud4com. Dále pak UpGrade SAP Business One na nejnovější verzi 10.0 a novou databázovou platformu HANA 2.0.

Prostředí SAP Business One

Prostředí SAP Business One

Významnou změnou pak bylo osazení koncových prodejních míst pokladnami Winshop s plnou integraci na datovou základnu SAP Business One, zavedení platebních terminálů pro platební karty a doplnění všech potřebných velkoobchodních procesů do pokladního systému Winshop.

Další významnou změnou bylo odstranění všech speciálních funkcí naprogramovaných původním servisním partnerem a nahrazení těchto funkcionalit běžnými standardy SAP Business One.

Každou implementaci doprovází menší, či větší problémy. I my jsme se museli během prvních pár dní vypořádat s mnoha požadavky ze strany uživatelů. Na tuto situaci jsme se však připravili. Sestavili jsme realizační tým ABIA CZ a Winshop z více jak 10 specialistů a konzultantů. Díky tomu jsme během prvních 14 dní ostrého provozu vyřešili všechny problémy a požadavky uživatelů.

Všechny výše popsané změny nám umožnily efektivní nasazení standardního řešení SAP Business One, které je stabilní a současný stav je hodnocen kladně.

Pokladna WinShop SQL

Pokladna WinShop SQL

Zajímá Vás, jak může SAP Business One zjednodušit a zefektivnit chod konkrétně Vaší firmy?  

Ozvěte se nám. Nabízíme Vám nezávaznou konzultaci, která je zcela zdarma.


Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí.
Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Johanka Šimková, 18.1.2021

Ještě rychlejší připojení

Ještě rychlejší připojení

Od 1.10.2020 jsme zvýšili rychlost připojení k DATACENTRU ABIA CZ na skvělých 500 Mbps symetricky. Předpokládáme výrazné zlepšení odezvy pro naše uživatele v cloudu. Dále jsme do DATACENTRA přidali velmi výkonné servery Supermicro, na kterých jsme připravili testovací prostředí pro největšího zákazníka se SAP HANA v ČR. 


Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí.
Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Johanka Šimková, 5.10.2020

Rozšiřujeme náš tým

Rozšiřujeme náš tým

S rostoucím počtem spokojeným zákazníků roste i náš tým. Na podzim se k ABIA týmu přidali hned čtyři šikovní kolegové. Do týmu nám přibyl Michal, který se znalostí logistiky implementoval „velký“ SAP. Dále se k nám vrátila z mateřské dovolené Eva. Nově se nám bude starat o web, budování značky a marketingovou komunikaci Johanka. A pak máme velké štěstí přivítat mezi námi Davida, špičkového programátora.


Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí.
Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Petr Kelar, 29.9.2020

SAP Silver Partner

Jsme partnerem SAP

Jsme partnerem SAP

K 1.7.2020 jsme certifikovali naše konzultanty v SAP Business One ve verzi 10. Jde o nejnovější verzi, kterou budeme průběžně aplikovat jak při nových implementacích, tak u stávajících zákazníků. Tato verze přináší mnoho novinek a vylepšení, které budeme v průběhu několika měsíců prezentovat v našich newsletterech.

SAP Silver Partner

Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí.
Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Johanka Šimková, 4.8.2020

Výroba ve standardu

Výroba ve standardu SAP Business One

V poslední době jsme se intenzivně zaměřili na přípravu implementace výrobních procesů ve standardu. Mluvíme o standartu SAP Business One ve verzi 10. Tenhle krok výrazně zlevní celkovou implementaci a posune uživatele ke stabilnímu standardu. Standartu, který obsahuje kusovníky, technologické postupy, zdroje, odvádění výroby v reálném čase, možnost propojení se stroji a výrobními linkami. 


Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí.
Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Petr Kelar, 14.7.2020