Produmex WMS

Komplexní řešení pro řízený sklad s plnou integrací na SAP Business One

Produmex WMS od Boyum IT Solutions je řešení pro řízený sklad určené malým a středním podnikům. Plná integrace na ERP systém SAP Business One zaručuje rychlou implementaci a real-time data napříč všemi skladovými operacemi. Zároveň však zachovává prostor pro uživatelskou customizaci. 


ABIA CZ je výhradním dodavatelem tohoto řešení v České republice a na Slovensku.  Pro tyto země jsme provedli lokalizaci WMS do českého jazyka.

E-shop

Rychlé a přesné vychystání, zabalení a odeslání zakázek v co nejkratším čase. Řešení pro reverzní logistiku zajistí přesné aktuální informace o skladovém množství a jeho stavu.

Distribuce

Rezervace zboží, sdružené dodávky, automatizace příjmu objednávek a jejich odbavení pro plynulé zásobování dle specifických požadavků zákazníka.

Výroba

Příprava surovin a materiálu pro výrobní linky ve správném množství a ve správný čas. Nespotřebovaný materiál a hotové výrobky najdou přesně své místo.

3PL

Řízení dodavatelsko – odběratelského řetězce v plném rozsahu včetně doplňkových operací s přidanou hodnotou (VAL). Kvalitní zákaznický servis je klíčem k úspěchu.

Cross-docking

Řídí procesy Inbound & Outbound logistiky napříč celým skladem. Ideální řešení pro zboží s krátkou dobou trvanlivosti, které se u vás díky skvěle sladěným procesům dlouho neohřeje. 

SPOKOJENÍ uživatelé produmex WMS

Kombinace ERP systému SAP Business One a řízeného skladu Produmex WMS je celosvětově oblíbené řešení. Inspirujte se firmami, kterým už pomáhá.

KLíčové přínosy řízeného skladu

Řízený sklad

Optimalizace skladových míst a zásob

 • Kapacita skladu: optimalizace vytížení skladových míst, uživatelská definice skladových míst, shelf life management, pokročilé možnosti customizace nad rámec standardu SAP Business One
 • Skladové zóny: uživatelská definice podle specifických potřeb zákazníka (s řízenou teplotou, šarže, ADR)
 • Variabilita: na zásoby lze pohlížet různým způsobem. Vybrané zásoby je možné spravovat pomocí WMS, zbylou část lze evidovat pouze pomocí ERP systému
Řízení skladu - optimalizace skladových míst a zásob
Řízení skladu - nízké náklady na skladové operace

Nízké náklady na skladové operace

 • Eliminace „papírových“ operací: Produmex WMS nabízí dvě varianty aplikace, a to mobilní verzi pro vychystávací terminály (operátoři, pickeři) a tabletovou verzi pro balící linky, vedoucí skladu a manažery
 • Sdružování dodávek: optimální využití zdrojů zajistí plynulé a efektivní flow informačního i fyzického toku. Výsledkem jsou nízké náklady a spokojený zákazník
 • Hromadné úpravy: v systému i na skladě. Pomocí dostupných funkcionalit lze vytvářet skladové příkazy hromadně. Zamýšlené operace jsou tak aplikovány rychleji než při vyřizování „po jednom“

Procesy a lidé in real-time

 • Aktuální přehled o skladových operacích pomocí grafiky: příjmy, výdeje, přeskladnění, Picklisty, ASN a mnohé další
 • Dashboardy pro KPI: produktivita skladu jako celku, po jednotlivých operátorech, další nezbytné ukazatele nutné pro plánování práce
 • Oprávnění: customizace aplikace podle autorizace pro jednotlivé skladové operace
Řízení skladu - procesy a lidé in real-time
Řízení skladu - zákaznický servis

Zákaznický servis

 • Čárové kódy: Zrychlení odbavení zakázek včetně eliminace záměny zboží. Jednoznačná identifikace artiklů pomocí široké škály standardizovaných kódů
 • Plánování trasy: Včasná dodávka a optimalizace nákladů na přepravu. Přehledné grafické zpracování s aktuálními informacemi o vytížení vozidel
 • Traceability: na základě GS1 standardů lze dohledat jakékoliv zboží, které bylo odbaveno pomocí Produmex WMS

KONTAKT


Máte zájem o řízený sklad Produmex WMS? Rádi byste se o něm dozvěděli více informací? Chtěli byste vidět ukázku řešení? 

Spojte se s námi.

© 2021 ABIA CZ services s.r.o.