Case Study: Spolupráce s firmou AG CHEMI GROUP a implementace SAP HANA

Firma AG CHEMI GROUP, lídr v oblasti importu a exportu chemických surovin, se rozhodla pro modernizaci a optimalizaci svých podnikových operací v rámci celé holdingové skupiny firem. Nyní je AG Chemi ve skupině s NANO CHEMI GROUP, POLYMER NANO CENTRUM a AG DEFENSE POLYMERS.

Po pěti letech se k nám vrací od konkurence, což pro nás představuje potvrzení spolehlivosti a kvality našich služeb. S velkou pokorou vítáme AG CHEMI GROUP zpět. Aktuálně spolupracujeme na dvou klíčových projektech: konverzi systému do SAP HANA a implementaci chemické výroby.
AG CHEMI GROUP je známá svými inovativními produkty a silným zázemím v oblasti importu a exportu chemických surovin.

AG CHEMI GROUP je známá svými inovativními produkty a silným zázemím v oblasti importu a exportu chemických surovin.

1) Konverze na SAP HANA: Krok směrem k modernizaci

AG CHEMI GROUP se rozhodla investovat do své budoucnosti a přechází na platformu SAP HANA. Jsme připraveni poskytnout veškerou podporu potřebnou k úspěšnému dokončení tohoto kroku směrem k modernizaci a optimalizaci podnikových operací.

Co je SAP HANA a co firmám přináší?

SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) je inovativní platforma navržená tak, aby podnikům zprostředkovala rychlý přístup k datům a jejich okamžitou analýzu. Na rozdíl od klasických databázových systémů, které spoléhají na pevné disky, SAP HANA využívá technologii in-memory. To znamená, že je aplikace SAP provozována včetně všech dat přímo v operační paměti, což umožňuje extrémně rychlý přístup k potřebným informacím. Díky tomu mohou organizace provádět analýzy v reálném čase a okamžitě reagovat na aktuální události.

SAP HANA není pouze o rychlosti, ale také o inteligenci. Tato platforma umožňuje pokročilou analýzu dat a vytváření složitých reportů a dashboardů. Díky in-memory technologii je možné provádět analýzu velkého množství dat a hlouběji chápat podnikové procesy. Organizacím usnadňuje přístup k reálným datům v reálném čase, což zase usnadňuje strategická rozhodnutí založená na aktuálních informacích.
SAP HANA firmám umožňuje pokročilou analýzu dat.

SAP HANA firmám umožňuje pokročilou analýzu dat.

2) Společný projekt implementace výroby: Zefektivnění procesů a vyšší produktivita

Kromě konverze na SAP HANA spolupracujeme s AG CHEMI GROUP na projektu implementace výroby. Hlavním cílem tohoto projektu je zefektivnit výrobní procesy a dosáhnout vyšší produktivity firmy v rámci celého holdingu. Tento krok je klíčový pro zajištění konkurenceschopnosti a dlouhodobého úspěchu AG CHEMI GROUP.

Očekávané výsledky spolupráce

Očekáváme, že modernizace na platformu SAP HANA a implementace výroby přinesou následující výhody pro AG CHEMI GROUP:

  1. Rychlejší zpracování dat: Díky SAP HANA budou mít rychlý přístup k důležitým informacím, což jim usnadní rychlejší reakce na aktuální situace a lepší řízení podnikání.

  2. Chytřejší analýza dat: SAP HANA umožní pokročilou analýzu dat a poskytne hlubší pochopení podnikových procesů, což povede k lepším strategickým rozhodnutím.

  3. Zefektivnění výrobních procesů: Implementace výroby povede ke zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti AG CHEMI GROUP.

  4. Individuální řešení: Jsme zde, abychom porozuměli potřebám AG CHEMI GROUP a poskytli jim individuální řešení, které jim pomohou dosahovat jejich obchodních cílů.

Těšíme se na společné úspěchy s AG CHEMI GROUP.