Zjednodušte si zpracování DPH s naší novou funkcí SAP Business One

Přinášíme vám inovaci, která vaší firmě výrazně usnadní zpracování DPH a pomůže vám šetřit náklady. Už nebudete muset trávit hodiny nad nepřehlednými daty a každý měsíc ručně kontrolovat stovky dokladů.

S naší novou nadstandardní funkcí pro SAP Business One zvládnete zpracování DPH rychleji a beze stresu. A co je nejlepší? Tuto novou funkci vám nabízíme zdarma. 

Identifikace chyby při zpracování DPH.

Rychlejší a spolehlivější zpracování DPH

Pro účetní se s měsíčním nebo kvartálním podáním kontrolního a souhrnného hlášení pojí rozsáhlá agenda kontroly dokladů. Ty ve firmách do systému většinou zadává více různých zaměstnanců, často v nich dochází k chybám a nesrovnalostem. Zpracování podkladů pro DPH je proto časově i finančně náročné.

Šetřete čas i peníze. Díky rychlému a jednoduchému vyhledávání chyb už nebudete ztrácet hodiny nad nepřehlednými daty. Automatická kontrola podkladů k DPH odhalí chyby potencionální již na samém začátku. Přinášíme vám nový a efektivnější přístup k vyhledávání a opravám chyb v dokladech, díky kterému předejdete možným problémům a sankcím ze strany finančního úřadu.

Vycházíme z dlouholetých zkušeností, znalosti možných chyb a potřeb našich uživatelů. „I já sám jsem dělal účetního v několika firmách a kontrola dokladů pro DPH mi vždy zabírala několik desítek hodin času,“ říká náš konzultant Filip Zajonc. „I teď musím našim klientům s odhalením chyb pomáhat. Vždy je to pro ně na několik hodin a spoustu mravenčí práce,“ dodává. Pokud se v těchto slovech poznáváte, kontrola podkladů DPH vám zpracování ulehčí a umožní vše vyřešit na první dobrou. 

Odhalte potencionální chyby včas

Nová funkce pro bezproblémové zpracování DPH vám umožní identifikovat a opravit chyby v dokladech ještě před podáním, čímž vám ušetří nemalé starosti.

Příkladem nejčastějších chyb, které nová funkce SAP Business One odhaluje, jsou chybějící nebo špatně vyplněné identifikační číslo dokladu, chybné DIČ, rozpor v datech uskutečnění zdanitelného plnění nebo špatně posouzený limit 10 000 Kč

Jak nová funkce na zpracování DPH funguje?

Náš systém provede podrobnou analýzu dokladů a následně vytvoří seznam těch, které obsahují potencionální chyby. Každý záznam obsahuje detaily relevantní pro přiznání DPH a specifikuje, jaká konkrétní chyba byla nalezena. 

Kontrola podkladů k DPH vám slouží jako doporučení. Rozhodnutí, zda chybu opravit, či ne, zůstává na vás uživatelích.

Ušetřete čas a náklady spojené s ruční kontrolou dokladů pro zpracování DPH.

Co vám tato nová funkce pro SAP Business One přináší?

Nesrovnalosti už nebudete muset dohledávat ručně. Ušetříte čas a náklady spojené s ruční kontrolou dokladů:

Jednoduše ohlídáte správnost dokladů a rychle odhalíte specifické chyby, které by vám jinak mohly utéct.
Budete mít jistotu, že máte vše v pořádku. Vaše kontrolní a souhrnná hlášení budou bezchybná.
Díky důkladné kontrole předejdete nutnosti další komunikace s finančním úřadem, dodatečným opravám a nepříjemným sankcím.

Najděte chyby rychleji a usnadněte si zpracování DPH

S naší novou funkcí pro SAP Business One získáte konkurenční výhodu a zjednodušíte si zpracovávání DPH. Nechte technologii pracovat za vás a ušetřete čas a náklady, které můžete využít na rozvoj vašeho podnikání.

Pokud už nechcete trávit hodiny přípravou podkladů pro DPH, kontaktujte nás ještě dnes. Rádi vám tuto nadstandardní funkci pro SAP Business One představíme.

Zpracovávejte DPH efektivněji a s větší jistotou. Našim klientům jsme tuto funkci schopni nasadit téměř okamžitě, takže ji můžete využít klidně hned při příštím podání kontrolního hlášení.

Pro více informací se obraťte na obchod@abiacz.com.