Výroba ve standardu SAP Business One a online odvádění výroby

Výroba ve standardu SAP Business One je velmi atraktivní téma. Víte ale, co slovo ’standard‘ v tomto případě vlastně znamená? Pojďme si to vysvětlit spolu s tím, jak důležité je u malých a středních firem odvádět výrobu v online režimu. V článku dále zjistíte, co je součástí výrobního modulu, a pochopíte, jaké výhody nabízí standardní řešení ERP systému SAP Business One.

Je-li řeč o podnikových informačních systémech (ERP systémech), standardem je nazýván systém funkcí a funkcionalit, který již v rámci základní instalace informačního systému obsahuje vše potřebné. To má obrovskou výhodu při aktualizacích a updatech ERP systému, neboť tyto aktualizace probíhají bez ovlivnění existujících funkcí a bez narušení stability systému. Systém ve standardu nepotřebuje implementovat žádnou dodatečnou funkci, není třeba žádný speciální vývoj, ani programování. Nejedná se tedy o uživatelskou skládačku různých modulů, jak tomu je u většiny tuzemských ERP systémů.

Bohužel zrovna v České republice existuje velké množství relativně levných informačních systémů, které je postupně nutné rozšiřovat o další funkce. Tato dodatečná rozšíření dříve či později způsobují problémy a časem vedou až k úplné nefunkčnosti vyvinutého řešení. Systém je pak nutné přeprogramovat, což je časově i finančně náročná záležitost. O velké porci stresu s tím spojené ani nemluvě.

Obecně lze říci, že dodatečně vyvinuté funkcionality nejsou schopné držet krok s kvalitou standardního řešení informačních systémů. Standardy jsou mnohonásobě stabilnější a jejich správa, údržba a použití je výrazně levnější než vývoj specializovaných funkcí.

Největší výhodou tohoto řešení je, že SAP garantuje trvalou podporu systému a stabilitu standardních funkcionalit, čímž jen dokazuje své sebevědomí ve stabilitě SAP Business One. Veškeré aktualizace a updaty systému SAP Business One probíhají bez narušení existujících funkcí a bez narušení stability systému. V oboru pracujeme již 27 let a z našich zkušeností můžeme potvrdit, že při instalaci nových verzí nedochází k žádným problémům spojených se ztrátou již dříve funkčních a používaných funkcionalit. Systém je trvale stabilní.

Jaké jsou výhody standardního řešení SAP Business One ve výrobě?

SAP Businesss One je komplexní systém, kterým se řídí procesy a poskytují se data do procesů obchodních, výrobních, finančních, logistických, personálních, skladových i servisních. ERP systém SAP Business One obsahuje modul výroby v rámci základního řešení, je tím pádem standardní součástí systému.

Další výhodou je, že není třeba pořizovat samostatné licence pro výrobní část systému. Licence pro výrobu je již obsažena v běžné uživatelské licenci. Můžeme zde tedy směle hovořit o významné úspoře finančních nákladů na pořízení informačního systému.

Další silnou stránkou výroby ve standardu SAP Business One je reporting stavu a výsledků výrobních evidencí a procesů. Reporting je možné využít ve formátu jednoduchých přehledů přímo v aplikaci nebo v rámci pokročilých reportů v Crystal Reports. Také lze vytvářet pokročilejší KPI ukazatele a dashboardy, které je možné zobrazovat i v mobilních aplikacích na mobilu či tabletu.

Ukázka dashboardu a KPI ukazatelů na pracovní ploše v SAP Business One

Ukázka dashboardu a KPI ukazatelů na pracovní ploše v SAP Business One

Za zmínku určitě stojí i uživatelská možnost tvorby interaktivních analýz a reportů na bázi MS Excel. Alertovací systém pak umožňuje definovat sadu výstrah a upozornění pro uživatele s upozorněním na vzniklou problémovou situaci ve výrobních procesech.

Ve vztahu k předchozím informacím může být použití standardního rozsahu výroby v SAP Business One pro malé a střední podniky (mluvíme tedy o firmách s ročním obratem do 2 miliard) efektivním a levným řešením.

Co je součástí standardu výrobního modulu v SAP Business One? 

Rozsah funkcí ve výrobě SAP Business One pokrývá potřeby většiny malých a středních výrobních firem. SAP Business One nabízí nástroje pro přípravu výroby, plánování nákupu, plánování a řízení výroby, odvádění výroby a spoustu dalších funkcionalit.

Plánování nákupu v SAP Business One včetně doporučení pro nákup a výrobu

Plánování a řízení výroby - výrobní zakázka v SAP Business One

Stručný výčet základních funkcionalit ERP systému SAP Business One by mohl vypadat takto
 • Kusovníky
 • Zdroje
 • Technologické postupy
 • Kalkulace a ocenění výrobku
 • Jednoduché plánování výroby
 • Přehled kapacitního vytížení zdrojů
 • Online účtování nedokončené výroby
 • Sledování výrobních zakázek, jejich stavu a rozpracovanosti ve vazbě na prodejní dokumenty
 • Provázanost výroby, skladu, prodejní i nákupní logistiky
 • Podpora šarží a sériových čísel (komplexní tracebility management)
 • Management řízení a kontroly kvality
 • Změnová řízení

Tvorba kusovníků v SAP Business One

Kapacita zdrojů - výroba ve standardu SAP Business One

Součástí ERP systému SAP Business One je i integrační platforma, která umožňuje zpracování „externích“ dat sbíraných mobilními nebo odváděcími terminály. Pomocí integračních nástrojů je pak možné tato „externí“ data efektivně zpracovat. Může se jednat o jednoduché zpracování záznamu o spotřebě materiálu z mobilního terminálu nebo třeba o vysoce profesionální snímání dat z jednotlivých výrobních strojů.

Pokud byste měli pocit, že Vám standardní řešení výroby SAP Business One nebude stačit, výrobní evidence je možné doplnit o tzv. uživatelské tabulky pro specifické evidence nebo uživatelská pole pro specifické údaje. Dále je možné modelovat pořizovací formuláře a customizovat uživatelskou sadu kontrolních funkcí. Takto integrované tabulky, pole a funkce jsou stále považovány za standard. To znamená, že i u těchto „vychytávek“ je garantována plná stabilita systému po celou dobu používání. Jednoduché specifické požadavky na rozšíření funkcionality je tedy možné realizovat bez programátorských úprav.

A jak správně odvádět výrobu?

Na to je překvapivě jednoduchá odpověď. V online režimu. Nejefektivnějšího řízení výrobních procesů dosáhnete odváděním výroby v reálném čase, tedy odváděním výroby bez časových prodlev. Doporučujeme tuto oblast nepodcenit a investovat čas do správného nastavení. Pro optimalizaci firemních procesů je také třeba využívat kvalitní technologie. Mezi ně patří například online snímače čárových kódů, již zmíněné mobilní terminály pro sběr dat čárovým kódem nebo průmyslové odváděcí terminály.

Průmyslové odváděcí terminály umístěné přímo u strojů

Snímače čárových kódů a QR kódů

Mobilní terminál pro sběr dat v logistice a ve výrobě

Průmyslový odváděcí terminál pro umístění ve výrobních halách

Průmyslový odváděcí terminál pro umístění ve výrobních halách

K dispozici jsou ověřené online aplikace, které jsou integračními nástroji propojené se SAP Business One. My v ABIA CZ jsme si oblíbili používání aplikací Produmex SCAN pro mobilní terminály a webový odváděcí terminál Boyum Cloud, který právě lokalizujeme do češtiny.

Největší předností aplikace Produmex SCAN je možnost zpracování všech typů skladových a výrobních transakcí, které je možné provádět s materiálem nebo výrobky. Aplikace navíc podporuje transakce se šaržemi, sériovými čísly a skladovými lokacemi.


Online aplikace Produmex SCAN

Online aplikace Produmex SCAN

Webový odváděcí terminál Boyum Cloud zase umožňuje administraci kusovníků a technologických postupů, importy kusovníků, přípravu výrobních zakázek, odvádění výrobních operací, spotřeby materiálu nebo příjem hotových výrobků. Také disponuje manažerskými nástroji na sledování výkonů ve výrobě a její operativní řízení.

Co říci na závěr? Každý uživatel má jiné potřeby, které je při nastavování procesů odvádění výroby nutné zohledňovat. Proto bychom doporučili řešit implementaci s partnerem SAP Business One, který má zkušenosti s výrobními firmami a umí naslouchat a následně realizovat konkrétní přání a potřeby dané firmy.


Máte zájem o SAP Business One ve standardu?
ABIA CZ je prvním partnerem SAPu v České republice a na Slovensku, který výrobu ve standardu nabízí.


Využijte bezplatnou konzultaci s ředitelem ABIA CZ, panem Kelarem, který s Vámi rád probere Vaši situaci a zdarma doporučí pro Vás optimální řešení.

Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí. Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

  Johanka Šimková, 23.6.2021