Co je digitalizace firmy a vysvětlení základních pojmů

S příchodem pandemie COVID 19 se roztrhl pytel s pojmy jako je digitalizace firmy, digitální transformace, cloud, umělá inteligence nebo Big data. Pro běžného smrtelníka není jednoduché se v těchto pojmech zorientovat. Abychom Vám ušetřili čas (a nervy), sepsali jsme pro Vás ty nejdůležitější pojmy z digitálního prostředí. Díky nim zvládnete držet krok i při konverzaci na toto složité téma.

Digitalizace firem

Digitalizace firmy

Když se řekne digitalizace firmy, většina lidí si představí přenesení informací z papírové do digitální podoby nebo vyhledávání informací na internetu namísto v tištěných materiálech. To je naprosto správně, ale jedná se pouze o pomyslnou špičku ledovce. Digitalizace v sobě skrývá mnohem více. Její podstatou je zefektivnění práce. To znamená zavést ve firmě nové moderní technologie a zautomatizovat firemní procesy. Technologie pak budou vykonávat rutinní práce za zaměstnance i podnikatele, čímž jim ušetří čas a dají prostor věnovat se naplno klíčovým činnostem podporujícím růst a úspěch jejich firmy.

Pokud chcete využít plný potenciál digitalizace, nekončete u elektronických e-mailů, skenování faktur, uchovávání dat v elektronické podobě nebo online komunikace. Začněte využívat benefity technologií jako je cloud, umělá inteligence nebo IoT.

Digitální transformace

Téměř totožný význam jako digitalizace firmy má slovní spojení digitální transformace, která značí přeměnu firmy na digitální firmu. To znamená, že dojde k digitalizaci veškerých vnitropodnikových procesů a ve firmě jsou naplno využívány moderní technologie jako je cloud, umělá inteligence nebo IoT. Digitální transformace si také klade za cíl ulehčení práce všem zainteresovaným osobám – zaměstnavateli, zaměstnancům i současným či potenciálním zákazníkům. To postupně vede i ke změnám zažitého chování zmíněných aktérů. Digitální transformace se provádí skrz implementaci podnikového informačního systému ve firmě. Pro malé a střední podniky je celosvětově nejoblíbenějším řešením systém SAP Business One, pro velké podniky je vhodnější "velký" SAP.

Digitální firma a digitální pracovní prostředí

Digitální firma je označení pro firmu, která maximálně digitalizovala svá zařízení, technologie a vnitropodnikové procesy. V extrému se dá říct, že firma pracuje pouze v digitálním prostředí s informacemi výhradně v digitální podobě.

Digitální pracovní prostředí znamená, že pracovníci mají možnost a plnou podporu využívat ke svému pracovnímu výkonu moderní technologie, digitální zařízení a aplikace. Podle nejnovějších výzkumů zvyšuje digitální pracovní prostředí spokojenost pracovníků a také umožňuje flexibilnější řízení firmy.

Cloud, cloudové prostředí a cloudové úložiště

Je důležité si uvědomit, že cloud nepředstavuje pro uživatele žádný hmotný objekt. Jedná se o síť serverů rozmístěných po celém světě. Lidé si cloudy pronajímají jako internetovou službu, přes kterou pak mohou během mrknutí oka sdílet informace nebo soubory s někým, kdo sedí ve vedlejší kanceláři nebo je na druhé straně zeměkoule. Mezi hlavní výhody cloudového řešení patří relativně nízké náklady, dostupnost dat, pružnost míry využití cloudového úložiště (možnost téměř libovolného navyšování výkonu systému) a vysoká bezpečnost. K využívání cloudu je potřeba připojení k internetu a zařízení, ze kterého se ke cloudu připojíte (např. počítač nebo smartphone). 

Umělá inteligence a chatbot

Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI) představuje stroje a systémy, které jsou naprogramovány tak, aby činily rozhodnutí podobná těm lidským. AI umí velmi rychle zpracovat a vyhodnotit velké množství dat. Navíc, tyto naprogramované systémy mají schopnost si pamatovat a vyhodnocovat své předchozí úkony, na základě kterých jsou časem schopné upravit své chování a rozhodování. Dalo by se říct, že se stejně jako člověk učí z vlastních zkušeností.

Umělá inteligence se využívá především pro různé analýzy, predikce chování (potenciálních) zákazníků a očekávaného vývoje trhu nebo pro optimalizaci nabídky a cen. Stejně jako samotná digitalizace má umělá inteligence za cíl ulehčit lidem práci a vykonávat za ně každodenní rutinní činnosti. Umělá inteligence má velké využití ve všech oborech od podnikání, marketingu a komunikace, přes elektroniku, školství, zdravotnictví, fotografování, cestování až po dopravu nebo bezpečnost. Bezespornou výhodou AI je i její cenová dostupnost a neomezená výpočetní náročnost. Kvůli vysokým požadavkům na výpočetní náročnost se doporučuje využívat AI ve firmách v kombinaci s cloudovým úložištěm.

Umělá inteligence

Umělá inteligence


Asi nejznámějším příkladem využití umělé inteligence (pomineme-li sociální sítě a nadnárodní obchodní řetězce) je chatbot. Nejčastěji se s ním lze setkat na e-shopech nebo firemních webových stránkách, kde namísto reálné osoby komunikuje formou chatu s návštěvníky webu. Chatbot má nastaveno automatické chování na standardní situace. Díky tomu umí odpovídat návštěvníkům webu na jejich dotazy v chatu a když si neví rady, zavolá si na pomoc reálného člověka. Chatbot takto ulehčuje zaměstnancům práci, neboť pracovníci nemusí opakovaně odepisovat na stejné dotazy nebo rozesílat hromadné e-maily či potvrzení. Díky chatbotu navíc lidé dostanou odpověď na svůj dotaz okamžitě, a to v jakoukoliv denní hodinu, což zajišťuje maximální servisní podporu a péči o klienty.

IoT

Pod pojmem IoT (Internet of Things, Internet věcí) si lze představit zařízení, která lze připojit k internetu skrz wi-fi nebo mobilní síť. Připojení je možné u zařízení, která v sobě mají zakomponované senzory, snímače, software, elektroniku a podobné moderní technologie. Tyto komponenty umožňují zařízením propojení s aplikací "někde" v cloudu. Smyslem však není samotný sběr dat, ale jejich vyhodnocení a následné využití získaných informací.

Mezi nejběžnější zařízení s technologií IoT patří bezesporu auta, chytré telefony, chytré hodinky, domácí spotřebiče jako smartTV, robotické vysavače, pokročilé kuchyňské roboty nebo třeba vybavení v továrnách. IoT má využití také ve zdravotnictví, sportu, v zemědělství, dopravě nebo u záchranných složek.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 - někdy také nazýván 4. průmyslová revoluce nebo digitální revoluce - představuje digitální budoucnost, kdy budou digitalizovány veškeré procesy ve všech firmách, což povede i ke změnám na trhu a chování jeho aktérů. Lide budou pracovat méně a manuální práce budou automatizovány, neboť je budou vykonávat roboti.

Big data

Big data jsou data, která pochází z čekoholiv, co jsou lidé schopni digitálně monitorovat. Nejčastěji se jedná o data z počítačů, mobilů, satelitů, IoT, kamer, výrobních strojů nebo sociálních sítí. Říká se jim „velká“ (big) data kvůli jejich velkému objemu, rozmanitosti a složitosti povahy. Samotná data výhodu nepřináší, je důležité umět s nimi pracovat. To znamená analyzovat je, porozumět jim a umět získané poznatky efektivně využít. Pro analýzy Big dat se nejčastěji využívá umělá inteligence, strojové učení nebo moderní databázové technologie. Výsledky analýz mohou pomoci k poznání, pochopení a predikci chování zákazníků, k budování obchodních modelů, k predikci poptávky, k efektivnějšímu nastavení fungování firmy nebo k vytváření nabídek na míru. Tohle všechno může vést k lepším manažerským rozhodnutím, k efektivnějšímu nastavení vnitropodnikových procesů, vyšší konkurenceschopnosti firmy a k vytvoření zákaznicky orientované nabídky produktů či služeb.

ERP systém

Pokud chce firma digitalizovat své procesy, nechá si implementovat nějaký ERP systém (Enterprise Resource Planning system - systém na plánování podnikových zdrojů). Jedná se o podnikový informační systém, který pak pomocí počítače integruje, monitoruje a vyhodnocuje všechny firemní činnosti od plánování a zásob, přes nákup a prodej, výrobu, až po marketing, finance a personalistiku. ERP systém tak umožňuje účelně a efektivně řídit všechny klíčové podnikové zdroje a především slouží jako digitální páteř celého podniku . Implementace ERP vede k ulehčení práce zaměstnavatelů i zaměstnanců a také k vyšší efektivitě a produktivitě podniku. Pokud řídíte malý nebo střední podnik, doporučujeme Vám vyzkoušet osvědčený ERP systém SAP Business One, který má na celém světě více než jeden milion uživatelů.


Rozšířená a virtuální realita

Rozšířená realita (Augmented Reality – AR) je označení pro moderní technologii, která doplňuje reálný svět kolem nás o virtuální digitální prvky, se kterými je dokonce možné i manipulovat. Tyto digitální prvky lze v reálném světě spatřit skrz počítačem generovaný text, obrázky nebo videa. AR najde využití ve firmách a marketingu, školství, dopravě, zdravotnictví nebo pro zábavu ve smartphonech či tabletech. Nejznámějším příkladem jsou zvláštní efekty v aplikacích Instagram nebo Messenger, které doplňují naši fotku nebo video o další grafické prvky (např. zvířecí nos, ohnivé oči, vyhlazená pokožka) a to na základě mimiky (otevření a zavření očí, usmátí se,..). Co se her týče, celosvětovým hitem se u mládeže stala hra Pokémon GO, kdy hráči „loví“ Pokémony rozmístěné v reálném světě kolem nich, ale které vidí jen přes svůj smartphone.

V podnikatelském prostředí funguje rozšířená realita jako originální způsob firemní prezentace a komunikace, což může být pro podnik skvělou konkurenční výhodou. Dá se ale očekávat, že se AR brzy stane u firem spíše nutným standardem než konkurenční výhodou.

Hlavní rozdíl mezi virtuální realitou (Virtual Reality - VR) a rozšířenou realitou je v tom, že VR vytváří úplně nové digitální prostředí. Jedná se tedy o zcela jiné prostředí, než ve kterém se daný člověk nachází. Aby se člověk v tomto prostředí ocitl, musí si nasadit tzv. virtuální brýle. Tyto brýle ho nikam neteleportují, ale člověk kolem sebe skrz brýle uvidí zcela jiné prostředí. Může se tak prodírat džunglí v Brazílii, vyřešit kriminální případ v Bankoku nebo vylézt na nejvyšší horu světa. Díky těmto možnostem je virtuální realita oblíbená především pro herní zábavu.

Virtuální realita a virtuální brýle

Virtuální realita a virtuální brýle

Věříme, že jsme Vám pomohli vysvětlit ty nejzásadnější pojmy z digitálního světa. Kdybyste potřebovali pomoct s digitalizací Vašich podnikových procesů nebo jste měli nějaké dotazy k tomu tématu, spojte se s námi. Nabízíme Vám nezávaznou konzultaci, která je zcela zdarma.

Zjistěte si možnosti digitální transformace přímo pro Vaši firmu. Jděte úspěchu svojí firmy naproti. Sjednejte si nezávaznou konzultaci s ředitelem ABIA CZ. Tato schůzka je zcela zdarma.


Chcete vědět víc? Buďte informovaní a získejte náskok před konkurencí. Vybereme za Vás ty nejdůležitější informace o podnikových informačních systémech a jednou měsíčně Vám o nich dáme vědět.

Johanka Šimková, 1.2.2021